Salvați în lista de cumpărături
Creați o nouă listă de cumpărături

Dreptul de anulare

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv.

Perioada de anulare va expira după 14 zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a ultimului bun.

Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informați (Venusti sp. z o.o., MateMundo.ro, 9/508 Ostrowskiego Street, 53-238 Wroclaw, info@matemundo.ro,) despre decizia dumneavoastră de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de anulare atașat, dar nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de reziliere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de reziliere înainte de expirarea perioadei de reziliere.

Efectele anulării

În cazul în care reziliați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care apar dacă ați ales un alt tip de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi). Putem face o deducere din rambursare pentru pierderea valorii bunurilor furnizate, dacă pierderea este rezultatul unei manipulări inutile din partea dumneavoastră. Vom efectua rambursarea fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de:

  • 14 zile de la data la care primim înapoi de la dumneavoastră orice bunuri furnizate, sau
  • (dacă este mai devreme) 14 zile de la data la care furnizați dovada că ați returnat bunurile; sau
  • în cazul în care nu au fost furnizate bunuri, în termen de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a anula prezentul contract.

Vom efectua rambursarea folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta niciun comision ca urmare a rambursării.

Putem să reținem rambursarea până când primim înapoi bunurile sau până când ne furnizați dovada că ați trimis înapoi bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme. Trebuie să ne trimiteți înapoi bunurile sau să ni le predați fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne comunicați rezilierea contractului. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Va trebui să suportați costul direct al returnării bunurilor.

Sunteți răspunzător doar pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea acestora, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.

Împărtășiți comentariul dvs.
pixel