Salvați în lista de cumpărături
Creați o nouă listă de cumpărături

Termeni și condiții

§ 1. Definiții

 1. Regulamente - prezentele Reguli și Regulamente, care definesc principiile pentru încheierea contractelor de vânzare la distanță prin intermediul Magazinului de Internet, principiile de executare a acestor acorduri, drepturile și obligațiile părților de a contractul de vânzare la distanță și principiile procedurii de reclamație. În ceea ce privește serviciile furnizate electronic, Regulile și regulamentele sunt, respectiv, regulile și reglementările menționate la articolul 8 din Legea privind serviciile electronice.
 2. Client - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia Legea îi conferă capacitate juridică, care încheie un Contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
 3. Consumator - o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu comerciantul care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională.
 4. Întreprinzător Individual - persoană fizică care încheie un Contract de vânzare la distanță direct legat de activitatea sa de afaceri, atunci când conținutul prezentului Contract indică faptul că acesta nu este de natură profesională pentru această persoană, în particular rezultat din obiectul activității sale de afaceri, puse la dispoziție în baza prevederilor Registrului central al activității și informațiilor comerciale.
 5. Antreprenor - o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizatorică care nu este persoană juridică și căreia Legea îi conferă capacitate juridică, care desfășoară în nume propriu activitate economică sau profesională.
 6. Vânzător:.
  Venusti sp. z o.o.,
  info@matemundo.ro,
  NIP 6121860348 (PL6121860348),
  REGON 366578876.
 7. Adresa sediului vânzătorului:.
  Ostrowskiego 9/508,
  53-238 Wrocław.
 8. Internet Shop - site-ul web operat de Vanzator, disponibil la adresele electronice: https://www.matemundo. ro prin care Clientul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate achiziționa Bunurile sau comanda un serviciu.
 9. Acord de vânzare la distanță - un acord de vânzare de Bunuri/acord de furnizare a unui Serviciu digital sau Conținut digital (dacă este cazul), încheiat prin intermediul Magazinului online.
 10. Bunuri - un articol mobil pe care Clientul îl poate achiziționa din Magazinul Online.
 11. Serviciul digital - un serviciu care permite Consumatorului:
  1. producerea, procesarea, stocarea sau accesarea datelor în formă digitală;
  2. partajarea datelor în formă digitală care au fost încărcate sau create de către Consumator sau alți utilizatori ai acestui serviciu;
  3. alte forme de interacțiune prin intermediul datelor.
 12. Conținut digital - date produse și furnizate în formă digitală.
 13. Politica de confidențialitate și cookie-uri a magazinului online - un document care stabilește reguli detaliate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor. Politica de confidențialitate și cookie-uri este atașată ca Anexa 3 la Termeni și condiții și este disponibilă la https:/ /www.matemundo.ro/rum-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Mediu permanent - înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Furnizorului să stocheze informații adresate personal Clientului sau Vânzătorului în așa fel încât informațiile să poată fi accesate în viitor pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor pentru care sunt utilizate informațiile și care permite ca informațiile stocate să fie reproduse neschimbate, în special e-mailul.
 15. Formular de comandă electronic - procedură de comandă electronică pusă la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător.
 16. Formular electronic de retur - procedura de retur electronic pusă la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător; disponibil la https://www.matemundo.ro/returns-open.php.
 17. Formular de revendicare electronică - procedura de revendicare electronică oferită de Vânzător pentru Cumpărător; disponibil la https://www.matemundo.ro/rma-open.php.
 18. Trimiterea unei comenzi - validarea unei comenzi făcând clic pe butonul „” de către Client, tratată ca transmiterea de către Client a unei declarații obligatorii de intenție de a încheia un Acord de vânzare la distanță cu Vânzătorul .
 19. Cont - un set de date stocate în Magazinul Online și în sistemul TIC al Vânzătorului, referitoare la un anumit Client și comenzile plasate de către Client și Acordurile de vânzare la distanță încheiate de Client, cu utilizarea cărora Clientul poate plasa comenzi și, în timp util - anula sau edita și încheie Acorduri de vânzare la distanță.
 20. Opinia privind gestionarea comenzilor sau opinia despre Bunuri individuale - declarații subiective și evaluări acordate sub formă de stele de la 1 la 5.
 21. Comandă de abonament - o comandă creată automat ca parte a abonamentului.
 22. Abonament - serviciu electronic care permite crearea automată a Comenzilor de Abonament pentru anumite Bunuri, în funcție de recurența selectată de Client, fără a fi necesară depunerea comenzilor separate până la finalizarea Abonamentului.
 23. Plăți ciclice - sunt plăți efectuate automat, în anumite cicluri, utilizate pentru a plăti Comenzile de abonament. Realizat pe baza consimțământului dat de Cumpărător la începutul Abonamentului.

§ 2 Dispoziții generale

 1. tipurile și domeniul de aplicare al serviciilor furnizate prin mijloace electronice:
  1. încheierea de acorduri de vânzare online - în ceea ce privește Bunurile vândute în Magazinul de internet,
  2. principiile de înregistrare și utilizare a unui Cont în cadrul Magazinului de internet,
  3. adăugarea de opinii, comentarii și evaluări - Clientul poate adăuga o opinie sau un comentariu la comanda sa,
  4. trimiterea de e-mailuri în care Vânzătorul confirmă primirea unei comenzi, posibila primire a plății, acceptarea unei comenzi pentru procesare.
 2. Utilizarea Magazinului Online este posibilă cu condiția ca sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
  1. browserele web în versiunea actuală, de ex.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. orice program pentru vizualizarea fișierelor în format PDF.
 3. Conținutul aflat pe paginile Magazinului de internet, inclusiv descrierile Bunurilor și prețurile, constituie o invitație la încheierea unui contract în sensul articolului 71 din Codul civil.
 4. Vânzătorul va pune la dispoziție acești Termeni și Condiții împreună cu Anexele printr-un link de pe pagina principală înainte, în timpul și după încheierea contractului de vânzare la distanță. Cumpărătorul îl poate descărca și imprima.
 5. Pentru a asigura securitatea transmiterii mesajelor și datelor în legătură cu serviciile furnizate, Magazinul Online ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de securitate al serviciilor furnizate, în special măsuri de prevenire a persoanelor neautorizate obținerea și modificarea datelor cu caracter personal transmise prin Internet.

§ 3 Comenzi

 1. plasarea unei comenzi în Magazinul Online se poate face printr-un Cont sau se poate alege varianta de cumpărare fără înregistrare, caz în care se creează un cont intern, pe baza căruia Clientul își poate crea un Cont. Contul intern este menținut până când datele sunt șterse din sistem sau până când Contul este blocat.
 2. Achiziția se face prin completarea unui formular de comandă electronic disponibil pe paginile Magazinului Online. Selectia Bunurilor comandate se face prin adaugarea lor in cos. Formularul electronic de comandă specifică, printre altele, ce Bunuri, la ce preț și în ce cantități dorește Clientul să comande la locația indicată de acesta. Clientul ia măsurile tehnice adecvate pe baza mesajelor afișate.
 3. Odată ce Clientul a introdus toate datele necesare, va fi afișat un rezumat al comenzii plasate. Rezumatul comenzii va conține informații referitoare la: datele de identificare ale vânzătorului, subiectul comenzii, unitatea și prețul total al Bunurilor comandate, inclusiv livrarea și alte costuri, dacă există, metoda de plată selectată, metoda de livrare selectată, timpul și costul livrării.
 4. Dacă obiectul contractului este furnizarea de Conținut digital sau Servicii digitale care nu sunt stocate pe un mediu tangibil sau servicii furnizate electronic sau de la distanță - Consumatorul în caseta de selectare suplimentară necesară pentru plasarea comenzii și situată pe Comanda electronică. Formularul dă următorul consimțământ: „Sunt de acord cu livrarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport tangibil sau pentru începerea serviciului înainte de expirarea a 14 zile de la data încheierii contractului și recunosc pierderea dreptul de retragere”. Vânzătorul va confirma prin e-mail primirea consimțământului menționat anterior.
 5. Pentru a plasa o Comandă este necesar să furnizați în Formularul electronic de comandă datele personale marcate ca fiind obligatorii, să acceptați conținutul Termenilor și condițiilor, să trimiteți Comanda prin apăsarea butonului „”.
  1. Trimiterea unui formular electronic de comandă de către Client constituie o declarație obligatorie de intenție de a încheia un Acord de vânzare la distanță, în conformitate cu conținutul acestor Termeni și condiții.
  2. Un Acord de vânzare la distanță va fi considerat încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă Formularul electronic de comandă, care este confirmat prin afișarea unui mesaj către Cumpărător care confirmă acceptarea comenzii și furnizarea numărului acesteia.
  3. După încheierea unui Contract de vânzare la distanță, Clientul primește o confirmare a comenzii plasate sub forma unui e-mail, care include: confirmarea acceptării comenzii și confirmarea finală a tuturor elementelor importante ale Comenzii și conditiile generale ale Contractului de vanzare la distanta incheiat (Termenii si conditiile Magazinului Online, inclusiv Anexele nr. 1 si 2), datele Vanzatorului, raspunderea Vanzatorului pentru calitatea performantei, despre serviciile oferite de Vanzator dupa vanzare si despre modalitatea și efectele retragerii din acord. Instrucțiunile privind modul și efectele retragerii din contract sunt cuprinse în Anexa 1.
  4. Până când Vânzătorul începe procesarea comenzii:
   1. Clientul își poate modifica comanda utilizând soluția tehnică disponibilă pe pagina Formular electronic de comandă și parcurgând din nou întreaga cale de comandă. Comanda se modifică prin plasarea unei noi comenzi care o înlocuiește pe cea plasată anterior. Alternativ, plata efectuată de Client este creditată la noua comandă și, în cazul unei plăți în exces, aceasta este returnată în contul bancar din care a fost efectuată plata.
   2. Clientul își poate anula comanda selectând opțiunea „anulare comandă” disponibilă pe pagina Formular electronic de comandă.
  5. Dacă Clientul anulează comanda, Vânzătorul va rambursa plata primită în termen de 3 zile lucrătoare. Plata va fi rambursată folosind aceeași metodă de plată folosită de Client.
  6. Timpul de procesare a Comenzii este cuprins între 1 și 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

§ 4 Plată

 1. Magazinul Online oferă posibilitatea de plată sub formă de plată anticipată, ramburs (cu plată în cont după livrare). Opțiunea de plată amânată este posibilă în situații convenite individual cu Vânzătorul.
 2. Plata pentru mărfuri se poate face prin metoda selectată la momentul comenzii pe Formularul electronic de comandă.
 3. metodele de plată preplătită disponibile în prezent în Magazinul Online sunt disponibile la https://www.matemundo.ro/rum- payments.html.

§ 5 Livrare

 1. Pe Formularul electronic de comandă, Clientul va selecta metoda de livrare bifând alegerea făcută.
 2. În cazul în care Bunurile nu sunt colectate de către Client, rezultând returnarea Bunurilor către Vânzător - Vânzătorul se poate retrage din contractul de vânzare, după ce a sunat Clientul într-un e-mail dat în procesul de cumpărare a executa contractul. Retragerea din contract se face prin efectuarea unei declarații către Client sub forma unui mesaj de e-mail.
 3. În situația indicată la punctul 2, Vânzătorul este obligat să returneze imediat Clientului plata primită pentru Bunurile achiziționate de către Client.
 4. Metodele de livrare disponibile în prezent în Magazinul Online sunt disponibile la https://www.matemundo.ro/rum-delivery .html.

§ 6 Retragere din contract - formular electronic de retur

 1. Un consumator care a încheiat un Contract de vânzare la distanță poate, în termen de 14 zile, să se retragă din acesta fără a furniza niciun motiv. În cazul retragerii dintr-un Contract de vânzare la distanță - contractul va fi considerat ca neîncheiat.
 2. Întreprinzătorul individual va avea, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu termenii paragrafelor 6 și 7 din prezentul document. În măsura în care în paragrafele 6 și 7 din acești Termeni și Condiții se referă la Consumator, se înțelege și Antreprenorul Individual.
 3. În cazul retragerii din contract - Consumatorul suportă numai costurile directe de returnare a Bunurilor.
 4. Declarația Consumatorului trebuie să exprime în mod clar voința sa de a se retrage din contract, în special Consumatorul poate:
  1. folosiți formularul electronic de retur disponibil pe site-ul Magazinului Online: https://www.matemundo.ro/returns -open.php.
  2. retragerea din contract folosind formularul de retragere atașat ca Anexa 2 - prin trimiterea acestuia la adresa înregistrată a Vânzătorului.
  3. Vânzătorul va confirma imediat, pe un suport durabil, faptul că a primit declarația de retragere din contract depusă în modul indicat în subsecțiunile 1 și 2.
 5. Trimiterea declarației înainte de expirarea acestuia este suficientă pentru a respecta termenul limită.
 6. Perioada de retragere din contract începe:
  1. pentru un contract în executarea căruia Vânzătorul livrează Bunurile, fiind obligat să-și transfere dreptul de proprietate - din luarea în posesie a Bunurilor de către Consumator sau un terț, altul decât transportatorul indicat de Consumator, și în cazul unui contract care:
   1. implică mai multe articole care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului articol, lot sau piesă;
   2. constă în livrarea regulată a mărfurilor pe o perioadă definită de timp - de la intrarea în posesia primului articol;
  2. pentru alte contracte - din ziua încheierii contractului.
 7. Forma declarației de retragere din contract (Anexa nr. 2 la prezentul Regulament) și informațiile privind exercitarea dreptului de retragere (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament) vor fi furnizate în format electronic.
 8. În cazul retragerii din Acordul de furnizare a conținutului digital sau a serviciului digital, vânzătorul poate împiedica consumatorul să utilizeze în continuare conținutul digital sau serviciul digital, în special prin împiedicarea consumatorului să acceseze conținutul digital sau Serviciu digital.
 9. În cazul retragerii din Acordul de furnizare a Conținutului digital sau a Serviciului digital, Consumatorul va înceta să mai utilizeze acel Conținut digital sau Serviciul digital și să-l pună la dispoziție terților.
 10. Dreptul de retragere dintr-un Contract de vânzare la distanță nu se aplică contractelor indicate în articolul 38 din Legea din 30.05.2014. (Jurnalul de legi din 2019, punctul 134) privind drepturile consumatorilor, inter alia Contracte:
  1. pentru furnizarea de servicii pentru care Consumatorul este obligat să plătească prețul, dacă Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres și prealabil al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestației că după Performanța vânzătorului își va pierde dreptul de a se retrage din contract și a recunoscut acest lucru.
  2. în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară care nu sunt sub controlul comerciantului și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere;
  3. al cărui obiect de performanță este un articol care nu este prefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau destinat să satisfacă nevoile individuale ale consumatorului;
  4. al cărui obiect de prestație este un articol furnizat în ambalaj sigilat care, odată deschis, nu poate fi returnat din motive de sănătate sau igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  5. pentru furnizarea de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator furnizate în ambalaje sigilate, dacă ambalajul este deschis după livrare;
  6. furnizarea de Conținut digital care nu este furnizat pe un suport tangibil pentru care Consumatorul este obligat să plătească prețul, dacă Vânzătorul a început prestarea cu acordul expres și prealabil al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea îndeplinirea faptului că, după îndeplinirea de către Vânzător, Consumatorul va pierde dreptul de a se retrage din contract și a recunoscut acest lucru;
  7. al cărui subiect este un articol perisabil sau un articol care are o perioadă de valabilitate scurtă și în care subiectul spectacolului sunt articole care sunt, prin natura lor, inseparabile de alte articole după livrare;
  8. pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  9. încheiat prin licitație publică;
  10. pentru furnizarea de cazare în alte scopuri decât cele rezidențiale, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii legate de petrecere a timpului liber, divertisment, evenimente sportive sau culturale, dacă în contract se specifică ziua sau perioada de prestare a serviciului;
  11. în cazul în care obiectul prestației îl constituie băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuații de pe piață asupra cărora comerciantul nu are control;

§ 7 Efectele retragerii din contract

 1. Vânzătorul va rambursa Consumatorului, în termen de 14 zile de la data primirii notificării de retragere din Contractul de vânzare a unui articol, toate plățile efectuate de Consumator, inclusiv costurile de livrare, corespunzătoare cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător.
  1. Rambursarea plăților se va face folosind aceeași metodă de plată folosită de Consumator.
  2. Dacă Consumatorul pentru a-și exercita dreptul de retragere - folosește Formularul electronic de retur - fondurile vor fi rambursate prin metoda aleasă și în contul bancar pus la dispoziție de Consumator.
  3. Dacă vânzătorul nu s-a oferit să ridice însuși Bunurile de la Consumator, Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la Consumator până când acesta a primit Bunurile înapoi sau Consumatorul a furnizat dovada returnării acestora, indiferent de evenimentul care are loc. mai întâi.
 2. Vânzătorul poate oferi Consumatorului să colecteze însuși Bunurile de la Consumator. Totuși, dacă Vânzătorul nu a făcut o astfel de ofertă - Consumatorul trebuie să returneze lucrul Vânzătorului (sau unei persoane autorizate de Vânzător să-l ridice) imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data în care s-a retras din contracta. Pentru a respecta termenul limită este suficient să returnați articolul înainte de expirarea acestuia. Bunurile pe care Consumatorul le returnează trebuie trimise la adresa sediului social al Vânzătorului.
 3. Consumatorul va fi răspunzător pentru orice scădere a valorii Bunurilor care rezultă din utilizarea acestora peste ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor.
 4. Consumatorul nu se poate retrage din contract dacă Conținutul digital sau Serviciul digital este furnizat în schimbul plății unui preț și lipsa de conformitate a Conținutului digital sau a Serviciului digital cu contractul este nesemnificativă.
 5. Vânzătorul poate solicita returnarea suportului material pe care a furnizat Conținutul Digital în termen de 14 zile de la primirea declarației de retragere a Consumatorului. Consumatorul va returna mediul imediat și pe cheltuiala Vânzătorului.
 6. Vânzătorul va fi obligat să returneze prețul numai părții corespunzătoare Conținutului digital sau Serviciului digital care nu este în conformitate cu contractul și Conținutul digital sau Serviciul digital, obligația de a furniza care a căzut ca urmare a retragerii din contract.

§ 8 Reclamație

 1. O plângere cu privire la un defect al Bunurilor sau nerespectarea Bunurilor cu Contractul de vânzare la distanță încheiat poate fi depusă:
  1. prin Formularul electronic de reclamație;
  2. în scris la adresa sediului vânzătorului sau prin e-mail la info@matemundo.ro.
 2. În notificare, este necesar să se precizeze un defect pe care, în opinia Cumpărătorului, Bunurile îl au, pretenții împotriva Vânzătorului și, dacă este posibil, să se documenteze defectul menționat și să furnizeze dovada achiziționării Bunurilor în magazinul online. Vânzătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile de la primirea acesteia. Dacă nu a răspuns în termenul menționat anterior, se consideră că a luat la cunoștință plângerea. Răspunsul la reclamație va fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului în scris sau pe un suport durabil.
 3. Pașii care trebuie urmați de Cumpărător pentru a depune o reclamație, inclusiv metoda de livrare a Bunurilor care fac obiectul reclamației către Vânzător, sunt indicați în diferite etape în Formularul electronic de reclamație.
 4. În cazul în care Vânzătorul consideră că reclamația este justificată: costurile de înlocuire, reparație, inclusiv costul de transport asociat cu reclamația Bunurilor vor fi suportate de către Vânzător.
 5. Vânzătorul va fi răspunzător față de Consumator, precum și față de Antreprenorul Individual, pentru lipsa de conformitate a Bunurilor cu Contractul de vânzare la distanță în conformitate cu principiile care rezultă din Legea din 30.05.2014 privind drepturile consumatorului.
  1. Vânzătorul va fi responsabil pentru nerespectarea Bunurilor cu Contractul de vânzare încheiat la distanță existent la momentul livrării acestuia și dezvăluit în termen de doi ani de la acel moment, cu excepția cazului în care termenul de utilitate a Bunurilor, specificat de Vânzător, este mai lung.
  2. Vânzătorul va repara sau înlocui Bunurile în termen de 14 zile de la confirmarea reclamației. Costurile de reparație sau înlocuire, inclusiv în special costurile de poștă, transport, forță de muncă și materiale, vor fi suportate de Vânzător.
  3. Consumatorul va pune Bunurile supuse reparației sau înlocuirii la dispoziția Vânzătorului. Vânzătorul va colecta Bunurile pe cheltuiala sa. 6.
 6. Vânzătorul va livra Bunurile fără defecte și va fi răspunzător față de Antreprenor pentru defectele Bunurilor achiziționate în conformitate cu termenii Codului civil.
 7. Livrarea conținutului digital sau a serviciului digital către consumator sau antreprenor individual se va face în conformitate cu principiile care decurg din Legea din 30.05.2014 privind drepturile consumatorilor.
  1. Conținutul digital se consideră a fi livrat atunci când conținutul digital sau mijloacele care permit accesul la conținutul digital sau descărcarea conținutului digital au fost puse la dispoziția Consumatorului sau a unui dispozitiv fizic sau virtual pe care consumatorul a selectat în mod independent în acest scop sau atunci când Consumatorul sau un astfel de dispozitiv l-a accesat.
  2. Conținutul digital va fi considerat a fi fost livrat atunci când consumatorul sau dispozitivul fizic sau virtual pe care consumatorul l-a selectat în mod independent în acest scop l-a accesat.
  3. Vânzătorul va aduce Conținutul Digital sau Serviciul Digital în conformitate cu contractul în termen de 21 de zile din momentul în care Vânzătorul este informat de către Consumator cu privire la neconformitatea cu contractul și fără inconveniente nejustificate pentru Consumator, ținând cont natura lor și scopul pentru care sunt utilizate. Costurile aducerii Conținutului Digital sau Serviciului Digital în conformitate cu Contractul vor fi suportate de Vânzător.

§ 9 Opinii

 1. O opinie cu privire la gestionarea unei comenzi sau o opinie asupra unui articol poate fi transmisă în timpul unei vizite la Magazinul online făcând clic pe interfața de lângă articol sau făcând clic pe linkul furnizat în e-mail. Adăugarea unui aviz este voluntară și gratuită. Clientul poate plasa o singură evaluare în cadrul unei comenzi. 2.
 2. În evaluări, clientul poate atribui o evaluare cu stele de la 1 la 5 și poate adăuga un comentariu verbal limitat la 65535 de caractere.
 3. Evaluările sunt stocate și afișate public pe site-ul Magazinului online, precum și pe site-urile https://zaufaneopinie.idosell.com și https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Vânzătorul verifică Opiniile folosind adresa de e-mail care a fost utilizată în procesul de cumpărare a Bunurilor în cauză. O Opinie care este plasată de o persoană care utilizează adresa de e-mail care a fost utilizată în procesul de cumpărare - este marcată pe site-ul Magazinului cu comentariul „opinie confirmată prin cumpărare”. Orice altă Opinie este marcată ca „opinie neconfirmată de o achiziție”.
 5. Vânzătorul poate publica opinii despre o anumită marfă din celelalte magazine online ale sale.
 6. Vânzătorul nu va schimba opiniile în ceea ce privește conținutul sau stelele acordate.
 7. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru conținutul opiniei. Vânzătorul își rezervă dreptul de a șterge o opinie în conformitate cu termenii legii și acești termeni și condiții.
 8. Este interzisă transmiterea de informații neadevărate, înșelătoare, vulgare, agresive, ofensatoare sau vădit imorale. De asemenea, este inacceptabil să încărcați conținut care este ilegal, care încalcă drepturile terților sau constituie un act de concurență neloială. 9.
 9. Clientul se obligă să nu plaseze conținut care conține link-uri către site-uri web externe, este de natură promoțională sau publicitară sau care conține date personale ale terților.
 10. Conținutul evaluării poate fi ascuns altor utilizatori ai Magazinului, la cererea expresă a Clientului, dar evaluarea cu stele acordată va fi inclusă în evaluarea generală a Magazinului și a Mărfii.

§ 10 Proprietatea intelectuală

 1. Clientul declară că nu are dreptul la niciun drept, inclusiv drepturi de autor sau drepturi conexe asupra evaluărilor și declarațiilor postate de el/ea, cu excepția dreptului de a utiliza Magazinul online în modul specificat în Termeni și Condiții. Clientul nu va avea dreptul de a înregistra, reproduce, pune la dispoziție, face publicitate sau disemina conținutul, cu excepția cazului în care un astfel de drept rezultă din prevederile legii sau din acești Termeni și Condiții.
 2. Clientul nu are dreptul de a interfera în niciun fel cu conținutul, în special cu conținutul, structura, forma, grafica, mecanismul de funcționare sau alte elemente ale Magazinului online.
 3. Prin plasarea de opinii în Magazinul online, care constituie lucrări în sensul Legii din 4.2.1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe - Clientul acordă vânzătorului o licență neexclusivă și gratuită, nelimitată în termeni și teritoriu. , să utilizeze aceste lucrări de către Vânzător, împreună cu dreptul de a acorda o sub-licență, care include punerea la dispoziție a lucrării publicului în așa fel încât toată lumea să poată avea acces la ea într-un loc și un moment ales individual de ei ( internetul). Licența se acordă pentru toate domeniile de exploatare cunoscute la momentul acordării sale, în special pentru următoarele domenii de exploatare:
  1. în domeniul înregistrării și al multiplicării operei prin orice tehnică - în special prin imprimare, reprografie, înregistrare magnetică, tehnică digitală, adică utilizarea oricărei tehnici pe orice suport audiovizual sau vizual, în special pe discuri audiovizuale, CD-uri, computer disc, într-o rețea multimedia, inclusiv internetul și serviciile on-line conexe și multiplicarea, înregistrarea, utilizarea pe internet, publicitate, multiplicarea înregistrărilor în formă electronică în memoria computerului și în rețelele interne și externe,
  2. utilizarea întregului sau a fragmentelor sau a oricăror elemente ale operei, cu posibilitatea de a face modificări rezultate din natura suportului online dat - în toate publicațiile, în special online, digitale, buletine informative și informații, singure sau în combinație cu alte lucrări sau fragmente de lucrări; utilizarea integrală sau fragmentată în scopuri de promovare și publicitate, în special sub formă de publicitate audiovizuală, audio, media.
  3. în sfera comercializării originalului sau copiilor pe care a fost fixată lucrarea - marketing, împrumut, închiriere a originalului sau a copiilor,
  4. în sfera de difuzare a operei într-un alt mod decât cel specificat mai sus - reprezentare publică, expoziție, afișare, reproducere, precum și difuzare și redifuzare, precum și punerea operei la dispoziția publicului într-un mod permițând tuturor să aibă acces la el într-un loc și la un moment ales de ei,
  5. utilizarea lucrărilor în scopuri promoționale și de marketing;
 4. Ștergerea Contului de către Client sau a unei Opinii conform secțiunii 9, punctul 8 nu va afecta valabilitatea licenței menționate mai sus.

§ 11. Reguli de vânzare în modelul Abonament.

 1. Serviciul electronic sub formă de Abonament poate fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului.
 2. Utilizarea Abonamentului permite livrarea ciclică a Bunurilor selectate, la intervale indicate de Client, fără a fi nevoie să plasați comenzi ulterioare până la finalizarea Abonamentului. Plata Abonamentului se face folosind mecanismul de plată ciclică și numai printr-un singur card de plată.
 3. Dezabonarea cardului dvs. de plată de la abonament vă va rezilia abonamentul. Plata ramburs la livrare nu este posibilă în cadrul Abonamentului.
 4. Cumpărătorul creează un abonament selectând această formă de cumpărare în Formularul electronic de comandă. O confirmare a creării Abonamentului este trimisă imediat la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată la prima comandă de către Cumpărător.
 5. Clientul gestionează Abonamentul prin intermediul Contului conform opțiunilor disponibile. Abonamentul poate fi reziliat și contactând suportul magazinului info@matemundo.ro.
 6. Abonamentul este pe o perioadă nedeterminată. Abonamentul poate fi reziliat în orice moment.
 7. Vânzătorul va avea dreptul de a modifica prețurile Bunurilor în timpul Abonamentului, despre care Cumpărătorul va fi informat în corespondența prin e-mail menționată la punctul. 8.
 8. Vânzătorul va trimite un e-mail Cumpărătorului despre crearea Comenzii de abonament, precizând subiectul, cantitatea, prețul, data finalizării și data retragerii programate a fondurilor de pe card. În plus, Vânzătorul informează Cumpărătorul cu privire la posibilitatea de a rezilia Abonamentul anexând un link și data până la care acesta va intra în vigoare. Nu este posibil ca Clientul să plătească Comanda de Abonament în alt mod decât prin cardul de plată conectat.
 9. Dacă încercarea de a debita un card de plată nu are succes, clientul va fi informat prin e-mail că plata nu poate fi încasată. Motivele posibile pentru care nu se poate debita plata sunt: lipsa fondurilor pe cardul de plată, expirarea cardului sau probleme tehnice.
 10. Expirarea cardului asociat Abonamentului va duce la rezilierea Abonamentului.
 11. O comandă de abonament va fi îndeplinită numai după ce cardul de plată a fost debitat cu succes.
 12. Vânzătorul are dreptul de a anula Comanda de Abonament, despre care va informa Cumpărătorul prin e-mail sau prin contact telefonic.
 13. Clientul va fi informat prin e-mail sau telefon cu privire la imposibilitatea de a onora Comanda de Abonament, în special din cauza lipsei de Bunuri în depozitul Vânzătorului. În această situație, data de finalizare a Ordinului de abonament, precum și a celor ulterioare, pot fi modificate.

§ 12 Dispoziții finale

 1. Acești Termeni de utilizare intră în vigoare din 01.01.2014.
 2. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții este modificată sau invalidată printr-o decizie a unei autorități sau instanțe competente, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și sunt obligatorii pentru Vânzător și Client.
 3. >
 4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții. Orice acorduri încheiate înainte de data intrării în vigoare a noilor reglementări vor fi puse în aplicare pe baza reglementărilor care erau în vigoare la data încheierii acordului.
 5. Legea aplicabilă soluționării oricăror litigii legate de Termeni și condiții va fi legea poloneză. Aceste litigii vor fi solutionate de instanta comuna competenta local. Clientul care este Consumator poate utiliza, de asemenea, modalități extrajudiciare de tratare a reclamațiilor și de urmărire a reclamațiilor. Toate informațiile despre modalitățile extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor pot fi obținute pe site-ul web al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului la: www.uokik.gov.pl. În același timp, dorim să vă informăm că procedurile indicate sunt de natură voluntară și ambele părți trebuie să fie de acord cu acestea.
 6. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, vă informăm că platforma de soluționare online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR) este disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR este un site web unic pentru consumatori și comercianți care doresc soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de servicii online.

§ 13. Anexa 1 - Informații privind exercitarea dreptului de retragere

 1. Aveți dreptul de retragere în următoarele condiții pentru Consumator și Antreprenor Individual.
  Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract în termen de 14 zile fără a furniza niciun motiv. Perioada de retragere expiră după 14 zile:
  1. în cazul unui contract de vânzare, din ziua în care intrați în posesia bunurilor sau în care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de dvs., intră în posesia bunurilor;
  2. în cazul unui contract care implică obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra mai multor articole care sunt livrate separat de ziua în care intrați în posesia ultimului articol sau în care un terț, altul decât transportatorul și indicat de intră în posesia ultimului obiect;
  3. în cazul unui contract care prevede transferul dreptului de proprietate asupra articolelor care sunt livrate în rate sau părți din ziua în care intrați în posesia ultimei tranșe sau părți sau în care un terț, altul decât transportatorul, a indicat de către dvs. dobândește posesia ultimei rate sau părți;
  4. în cazul contractelor de livrare regulată de bunuri, pentru o perioadă determinată de timp din ziua în care intrați în posesia primului bun sau în care un terț, altul decât transportatorul și indicat de dvs., intră în posesia primul bun;
  5. în cazul contractelor de furnizare de servicii sau de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, din ziua încheierii contractului.
 2. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați, adică: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław, tel , info@matemundo.ro a deciziei dumneavoastră de a vă retrage din acest contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
 3. Puteți folosi modelul de formular de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 4. De asemenea, puteți completa Formularul electronic de retur disponibil pe site-ul Magazinului Online: https://www.matemundo .ro/returns-open.php. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite fără întârziere o confirmare de primire a notificării dvs. de retragere pe un suport durabil.
 5. Pentru a respecta termenul limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 6. În cazul retragerii din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare a mărfurilor (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea dvs. a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârziere și în orice caz nu mai târziu de 14 zile din ziua în care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă exercita dreptul de retragere din prezentul contract. Vă vom rambursa plata utilizând același mijloc de plată pe care l-ați folosit în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel.
 7. În cazul contractelor care implică transferul dreptului de proprietate asupra unui articol în care nu ne-am oferit să colectăm articolul în caz de retragere - vom reține rambursarea până când vom primi articolul sau până când ne-ați furnizat dovada că revenirea acestuia, oricare dintre evenimentele survine primul.
 8. Vă rugăm să trimiteți articolul returnat înapoi la: Venusti sp. z o.o., Ostrowskiego 9/508, 53-238 Wrocław imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile din ziua în care ne-ați informat cu privire la retragerea dumneavoastră din acest contract. Termenul limită este respectat dacă trimiteți înapoi articolul înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui să suportați costurile directe ale returnării articolului.
 9. datorita greutatii si dimensiunilor Bunurilor, in cazul retragerii din contract - returnarea Bunurilor poate implica costuri mai mari decat livrarea postala normala. Dacă doriți să utilizați serviciile companiilor de curierat, poate fi necesar să trimiteți expedierea pe un palet, care este mai scump decât livrarea poștală obișnuită.

§ 14. Anexa 2 - Model formular de retragere

Împărtășiți comentariul dvs.
pixel